باشما در سختیها خواهیم ماند

به اطلاع می رساند این مجموعه درخواست مشاوره (((رایگان ))) و همچنین خدمات خارج تهران ندارد

معرفی و بررسی ارور e10 پکیج

ارور e10 پکیج

ارور e10 پکیج

ارور e10 پکیج -در موارد زیادی دیده شده است که کدهای خطای e در مدل های دیجیتال به کاربران زیادی نشان داده می شود. این کدها بیشتر در مورد مشکلات سنسورهای نصب شده بر روی یک پکیج می باشد که باید به آنها رسیدگی کنید. به دلیل وجود سنسورهای مختلف در انواع پکیج ها که کارکرد مشابهی دارند، برخی از این خطاها نیز در بسیاری از این پکیج ها به صورت یکسان نشان داده می شود. ارورe10 پکیج یکی از این کدهای خطای مهم است که می تواند سبب بروز مشکلات زیادی برای پکیج شما شود. این کد در مدل های دیجیتال دیده می شود و در سری های آنالوگ به واسطه یک چراغ وضعیت نشان داده می شود که تعمیر کردن آن نیازمند کمک گرفتن از افراد باتجربه است.

ارور پکیج
ارور پکیج

معرفی و بررسی ارور e10پکیج

ارور e10 پکیج
ارور e10 پکیج

هزینه سرویس داکت اسپلیت چقدر است؟
هزینه سرویس داکت اسپلیت چقدر است؟

برای مشاهده جدیدترین نرخ نامه وتعرفه سرویس وتعمیر(داکت اسپیلت)اینجاکلیک کنید

رفع ارورe10 پکیج

در بسیاری از موارد احتمال وقوع ارور e10پکیج وجود دارد. در صورت نمایش این خطا در پکیج،

احتمالا شاهد خاموش و روشن شدن مداوم پکیج خود خواهید بود که سبب می شود تا نتوانید

به خوبی از آبگرم استفاده کنید. در بسیاری از موارد شما شاهد خرابی و کار نکردن سنسور

هایی مانند سنسور دود یا سنسور تشکیل شعله در پکیج خواهید بود که برای رفع این

مشکلات باید اقداماتی را انجام دهید.

ارور پکیج
ارور پکیج

ارورe10 پکیج در بیشتر زمان ها بر اثر خرابی سنسورها به وجود می آید. اما راهکارهایی

نیز برای رفع کردن این خطا وجود دارد که تنها با انجام چند مرحله ساده، می توانید پکیج

خود را همانند روز اول روشن و استفاده کنید.

روش های رفع مشکل ارور e10 پکیج

برای حل کردن ارورe10 پکیج ابتدا باید لوله کشی داخل و همچنین خارجی گاز

و آب پکیج را بررسی کنید. در بسیاری از موارد دیده شده است که کم شدن میزان

فشار گاز یا کم شدن فشار آب و ایجاد شکستگی یا رسوب بیش از حد گچ در لوله ها،

سبب شده است تا پکیج شما نتواند به خوبی میزان دمای مورد نیاز شما را تامین کند،

به همین دلیل با ارورe10 پکیج روبرو خواهید شد.

معرفی و بررسی ارورe10 پکیج

بهتر است در صورت آبریزی پکیج، لوله ها را سریع تر تعویض کنید یا در صورتی که

فشار آب به صورت محسوسی کاهش پیدا کرده است، می توانید با استفاده شیر

نصب شده در پشت پکیج، آن را بین ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش دهید و پکیج خود را

رفع ایراد کنید. اما اگر این موارد سبب تعمیر پکیج شما نشد، باید هواگیری پکیج را به

واسطه یک فرد باتجربه انجام دهید.

برای هواگیری بهتر است از طریق پمپ آب، این کار انجام دهید تا تمام آب و هوای

اضافه از  لوله خارج شود و فشار آب به حالت اولیه خود بازگردد.

همچنین بهتر است بعد از انجام این روش ها و در صورت نتیجه نگرفتن، موضوع

را با یک فرد باتجربه در میان بگذارید، زیرا این احتمال وجود دارد که پکیج شما با

مشکلاتی چون خرابی سنسور یا موارد دیگر نیز همراه شده باشد و باید برای تعویض

کردن سریع این موارد اقدام نمایید. در بیشتر موارد سنسور تشخیص دود و تشکیل

شعله می توانند در هنگام بروز ارورe10 پکیج آسیب دیده باشند.

E10

در موارد زیادی دیده شده است که کدهای خطای e در مدل های دیجیتال به کاربران

زیادی نشان داده می شود. این کدها بیشتر در مورد مشکلات سنسورهای نصب شده

بر روی یک پکیج می باشد که باید به آنها رسیدگی کنید. به دلیل وجود سنسورهای مختلف

در انواع پکیج ها که کارکرد مشابهی دارند، برخی از این خطاها نیز در بسیاری از این پکیج ها

به صورت یکسان نشان داده می شود. ارور e10پکیج یکی از این کدهای خطای مهم است

که می تواند سبب بروز مشکلات زیادی برای پکیج شما شود. این کد در مدل های دیجیتال

دیده می شود و در سری های آنالوگ به واسطه یک چراغ وضعیت نشان داده می شود که

تعمیر کردن آن نیازمند کمک گرفتن از افراد باتجربه است.

معرفی و بررسی ارور e10پکیج

رفع ارورe10 پکیج

در بسیاری از موارد احتمال وقوع ارور e10 پکیج وجود دارد. در صورت نمایش این خطا

در پکیج، احتمالا شاهد خاموش و روشن شدن مداوم پکیج خود خواهید بود که سبب

می شود تا نتوانید به خوبی از آبگرم استفاده کنید. در بسیاری از موارد شما شاهد خرابی

و کار نکردن سنسور هایی مانند سنسور دود یا سنسور تشکیل شعله در پکیج خواهید بود

که برای رفع این مشکلات باید اقداماتی را انجام دهید.

ارور e10 پکیج در بیشتر زمان ها بر اثر خرابی سنسورها به وجود می آید. اما راهکارهایی

نیز برای رفع کردن این خطا وجود دارد که تنها با انجام چند مرحله ساده، می توانید پکیج

خود را همانند روز اول روشن و استفاده کنید.

روش های رفع مشکل ارورe10 پکیج

برای حل کردن ارور e10پکیج ابتدا باید لوله کشی داخل و همچنین خارجی گاز و آب پکیج

را بررسی کنید. در بسیاری از موارد دیده شده است که کم شدن میزان فشار گاز یا کم شدن

فشار آب و ایجاد شکستگی یا رسوب بیش از حد گچ در لوله ها، سبب شده است تا پکیج

شما نتواند به خوبی میزان دمای مورد نیاز شما را تامین کند، به همین دلیل با ارور e10

پکیج روبرو خواهید شد.

معرفی و بررسی ارورe10 پکیج

بهتر است در صورت آبریزی پکیج، لوله ها را سریع تر تعویض کنید یا در صورتی که فشار

آب به صورت محسوسی کاهش پیدا کرده است، می توانید با استفاده شیر نصب شده در

پشت پکیج، آن را بین ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش دهید و پکیج خود را رفع ایراد کنید.

اما اگر این موارد سبب تعمیر پکیج شما نشد، باید هواگیری پکیج را به واسطه یک فرد باتجربه انجام دهید.

برای هواگیری بهتر است از طریق پمپ آب، این کار انجام دهید تا تمام آب و هوای

اضافه از  لوله خارج شود و فشار آب به حالت اولیه خود بازگردد.

همچنین بهتر است بعد از انجام این روش ها و در صورت نتیجه نگرفتن،

موضوع را با یک فرد باتجربه در میان بگذارید، زیرا این احتمال وجود دارد که پکیج

شما با مشکلاتی چون خرابی سنسور یا موارد دیگر نیز همراه شده باشد و باید

E10

برای تعویض کردن سریع این موارد اقدام نمایید. در بیشتر موارد سنسور تشخیص

دود و تشکیل شعله می توانند در هنگام بروز ارور e10پکیج آسیب دیده باشند.

در موارد زیادی دیده شده است که کدهای خطای e در مدل های دیجیتال به

کاربران زیادی نشان داده می شود. این کدها بیشتر در مورد مشکلات سنسورهای

نصب شده بر روی یک پکیج می باشد که باید به آنها رسیدگی کنید. به دلیل وجود

سنسورهای مختلف در انواع پکیج ها که کارکرد مشابهی دارند، برخی از این خطاها

نیز در بسیاری از این پکیج ها به صورت یکسان نشان داده می شود. ارور e10 پکیج

یکی از این کدهای خطای مهم است که می تواند سبب بروز مشکلات زیادی برای

پکیج شما شود. این کد در مدل های دیجیتال دیده می شود و در سری های آنالوگ

به واسطه یک چراغ وضعیت نشان داده می شود که تعمیر کردن آن نیازمند کمک گرفتن از افراد باتجربه است.

معرفی و بررسی ارور e10پکیج

رفع ارورe10 پکیج

در بسیاری از موارد احتمال وقوع ارور e10 پکیج وجود دارد. در صورت نمایش این

خطا در پکیج، احتمالا شاهد خاموش و روشن شدن مداوم پکیج خود خواهید بود

که سبب می شود تا نتوانید به خوبی از آبگرم استفاده کنید. در بسیاری از موارد شما

شاهد خرابی و کار نکردن سنسور هایی مانند سنسور دود یا سنسور تشکیل شعله

در پکیج خواهید بود که برای رفع این مشکلات باید اقداماتی را انجام دهید.

ارورe10 پکیج در بیشتر زمان ها بر اثر خرابی سنسورها به وجود می آید. اما راهکارهایی

نیز برای رفع کردن این خطا وجود دارد که تنها با انجام چند مرحله ساده، می توانید

پکیج خود را همانند روز اول روشن و استفاده کنید.

ارور e10 پکیج
ارور e10 پکیج

روش های رفع مشکل ارورe10 پکیج

برای حل کردن ارورe10 پکیج ابتدا باید لوله کشی داخل و همچنین خارجی گاز

و آب پکیج را بررسی کنید. در بسیاری از موارد دیده شده است که کم شدن میزان

فشار گاز یا کم شدن فشار آب و ایجاد شکستگی یا رسوب بیش از حد گچ در لوله ها،

سبب شده است تا پکیج شما نتواند به خوبی میزان دمای مورد نیاز شما را تامین کند، به همین دلیل با ارورe10 پکیج روبرو خواهید شد.

معرفی و بررسی ارورe10 پکیج

 ارورe10 پکیج
ارورe10 پکیج

بهتر است در صورت آبریزی پکیج، لوله ها را سریع تر تعویض کنید یا در صورتی که

فشار آب به صورت محسوسی کاهش پیدا کرده است، می توانید با استفاده شیر

نصب شده در پشت پکیج، آن را بین ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش دهید و پکیج خود را

رفع ایراد کنید. اما اگر این موارد سبب تعمیر پکیج شما نشد، باید هواگیری پکیج را

به واسطه یک فرد باتجربه انجام دهید.

برای هواگیری بهتر است از طریق پمپ آب، این کار انجام دهید تا تمام آب و هوای

اضافه از  لوله خارج شود و فشار آب به حالت اولیه خود بازگردد.

همچنین بهتر است بعد از انجام این روش ها و در صورت نتیجه نگرفتن، موضوع را با

یک فرد باتجربه در میان بگذارید، زیرا این احتمال وجود دارد که پکیج شما با مشکلاتی

چون خرابی سنسور یا موارد دیگر نیز همراه شده باشد و باید برای تعویض کردن

سریع این موارد اقدام نمایید. در بیشتر موارد سنسور تشخیص دود و تشکیل شعله

می توانند در هنگام بروز ارور e10 پکیج آسیب دیده باشند.

برسی خطاهای پکیج لورچ

کدخطای پکیج لورچ ای ۱۰

بازدیدها: ۶۰۴۸

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...

این مطلب را تا انتها بخوانید “معرفی و بررسی ارور e10 پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین درخواست بدهید

تماس با ما

قوانین دکترچیلر را می‌پذیرم.
ارسال درخواست تعمیرکار

آیا شرایط دکترچیلر را می پذیرید؟

رد
قبول
مناطق تحت پوشش

مراکز و دفترهای ما در مناطق مختلف شهر تهران

دفتر مرکزی تهران

تهران – سعادت آباد – شهرک غرب – میدان چهار سرو – کوچه کوهسار – پلاک۱۴

021-44445001

تعمیر سیتمهای تهویه غرب تهران

آزاد شهر، بلوار آیت الله کاشانی

پونک، صادقیه، جنت آباد، شهرک اکباتان، فردوس، شهران، شهر زیبا، ستارخان، ایوانک، شهرک غرب، آزادی، مرزداران، سردار جنگل، دهکده، ، آریا شهر، بزرگراه شیخ فضل الله نوری

09306904762

مرکزشرق

تعمیر پکیج ،کولرگازی داکت اسپیلت و چیلر در. شرق تهران

نارمک، هفت‌حوض، رسالت، مجیدیه، بهار، سبلان، دردشت، علم و صنعت، پیروزی، حکیمیه، پلیس، کرمان، امام حسین، تهران‌نو، هنگام، فرجام، دلاوران

میدان سبلان، عباس آباد، معلم،تهرانپارس، خیابان دماوند

TEL

021-88893413

شمالغرب

تعمیر   پکیج و کولر گازی و داکت اسپیلت، سیتمهای تهویه  و چیلر در شمالغرب تهران
TEL

, اوین سعادت آباد، یادگار امام، هرمزان، کاج

021-44445001

شمالشرق

تعمیر   پکیج و کولر گازی و داکت اسپیلت، سیتمهای تهویه  و چیلر در شمال شرق و شمال تهران

مناطق تحت پوشش

نیاوران ، جردن ، میرداماد ، پارک وی ، پاسداران ، شریعتی ، گاندی ، سیدخندان، ظفر، سعادت آباد، زعفرانیه، فرمانیه، الهیه، فرشته، دروس، تجریش قیطریه، بلوار شهید اندرزگو

09306904762

جنوب تهران

مرکز تعمیر   پکیج و کولر گازی و داکت اسپیلت، سیتمهای تهویه  و چیلر در جنوب تهران

میدان راه آهن، میدان شوش، شاپور

09102080280

 

مرکز خدمات و تعمیرات پکیج و کولر گازی و داکت اسپیلت، سیتمهای تهویه  و چیلر در جنوب شرق تهران

..خیابان پیروزی، خیابان بخشی فرد،،نیرو هوایی، پیروزی، صفا، افسریه، بهارستان، دروازه شمیران، شکوفه، کیان شهر، مشیریه، شهر ری، نازی آباد، میدان خراسان، خاوران

09017605004

باشمادرسختیها خواهیم ماند

مجموعه تعمیرات سیستمهای تهویه ایران درتمامی دستگاهها ((سیستمهای تهویه)) شامل چیلر، فن کویل، کولر گازی، پکیج و ... است. در این وب‌سایت شما می‌توانید سفارش تعمیر یا خدمات تاسیساتی خود را به صورت آنلاین ثبت کنید و یا با شماره‌های موجود در سایت به سرعت با کارشناسان ما تماس بگیرد و خدمات خود را در سریع ترین زمان ممکن در محل خود دریافت کنید

*چرا بیشتر مردم ما را انتخاب کرده اند؟*

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز تعمیرات پکیج و سیستم های تهویه در تهران و طی سال ها تلاش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم اکنون مورد اطمینان عده کسیری از تهرانیان گرامی باشیم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگیری تیمی از زبده ترین و خبره ترین تعمیرکاران متخصص که میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها حدود ۱۰ سال میباشد توانسته ایم سطح اطمینان مشتریان خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی مناسب نیازشان در هر زمان باشیم..

2021© | مجموعه تمامی حقوق برای دکتر چیلر محفوظ است
02144445001